Introduktion


Formål med siden
Vi foretrækker at lade vores hund løbe uden snor på sikre og tilladte steder. Ikke fordi han er ulydig (han er faktisk rimeligt lydig),  men han hører til en race med stort jagtinstinkt og selvstændighed, og vi mener derfor ikke at der er nogen grund til at tage unødige chancer. Vi vil helst slippe ham i indhegnede hundeskove, hvor der jo ikke er vildt og biler. Vi har dog haft svært ved at finde ud af, hvor disse indhegninger var. Derfor har vi selv lavet en oversigt over de indhegnede hundeskove i Danmark, som vi har kunne opsnuse. 

Under udarbejdelsen af oversigten har vi besøgt de forskellige hundeskove, og det har været både sjovt og interessant, da de er meget varierede mht. f.eks. bevoksning, stier og størrelse. De fleste af de indhegnede hundeskove forvaltes af statsskovsdistrikterne, men der er stor forskel på hvor meget de har gjort ud af det. Nogle steder er ingen eller ret mangelfuld skiltning, så det kan være svært overhovedet at se, at der er en hundeskov. Andre steder kan man mærke, at det pågældende skovdistrikt er glade for og stolte over deres hundeskov, for der er gode stier, fin skiltning og måske endda opsat bokse med foldere/kort over hundeskoven. En ting er dog sikkert - alle de mennesker og hunde, som vi har mødt i hundeskovene, har været meget glade for at de havde et godt og sikkert sted at gå tur. 

Vi håber at andre også kan få glæde af denne oversigt, og at de også kan finde en indhegnet hundeskov i nærheden, hvor de trygt kan lade deres hunde løbe uden snor. 

Go' fornøjelse!

PS! Brug kun hundeskovene hvis din hund er venlig over for andre hunde!

----------------------------------------------------------------

Sådan bruges oversigten
For at læse om den enkelte hundeskov, kan du klikke på skemaet eller på en prik på Danmarkskortet.
Derefter kommer du til en oversigt over den valgte hundeskov.
Her kan du se:
 
Beliggenhed: Skovens navn, adresse, afstand til nærmeste større by.
Desuden er der mulighed for at se et simpelt kort, som forhåbentlig vil hjælpe dig med at finde frem til den præcise beliggenhed af hundeskovene.  Dog må vi anbefale, at du også kigger på et mere detaljeret kort (f.eks. på www.krak.dk), før du begiver dig afsted mod hundeskoven for første gang.
Størrelse Hundeskovens størrelse angivet i hektar (=10000m2) eller i meter X meter. Hvor det har været muligt, er der oplyst den præcise størrelse, men de fleste steder er det ca.-mål.
Stand Hegnets og lågernes stand
Låger Antallet af låger og om de er selvlukkende.
Beskrivelse En kort beskrivelse af skoven, bevoksning, stiernes beskaffenhed og evt. faciliteter.
Mere info Links til andre sider på internettet om den enkelte skov 
- ofte en link til Skov-og Naturstyrelsens vandreturs- foldere. 
OBS! Desværre er hundeskovene ofte ikke indtegnet på disse foldere, fordi de ikke er opdateret.

Desuden er der 3- 4 små billeder (slideshow) fra hvert sted, så man kan få et hurtigt indtryk af, hvordan der ser ud.
 
 

Tilbage til oversigten over indhegnede hundeskove